close

Mijn dossier

Hoe kunnen we helpen? custom menu custom search NL FR arrow
Mijn dossier Mijn dossier
search
custom menu
NL FR Mijn dossier Mijn dossier

Huur en Pacht

Waar rechten en plichten elkaar nauwkeurig ontmoeten
Advocaat Céline Peire legt u in een notendop de inhoud en kernpunten van huur en pacht uit, klik hierboven om de video te starten.
close button

De normering die het huren of verhuren van een woning, handelspand of studentenkamer reguleert is bijzonder complex.

De verschillende contractvormen (handelshuur, woninghuur, verhuur van studentenhuisvesting, pop-up huurovereenkomst, airbnb, …) zijn allen onderworpen aan specifieke regelgeving. Deze regelgeving en diens constante evolutie volgen wij op de voet.

Met betrekking tot woninghuur werd de federale Woninghuurwet vervangen door het Vlaams woninghuurdecreet dat toepassing vindt op alle woninghuurovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2019.

Wij kunnen u bijstaan in het opstellen of reviseren van een huurcontract. Een huurovereenkomst laten nalezen is een kleine investering die later problemen met zware financiële consequenties kan vermijden.

Ook de huurder staan wij bij in huurdossiers. Wat zijn uw rechten en verplichtingen als huurder? Wat zijn de opzeggingsmogelijkheden ? Wat indien u verbeteringswerkingen aan het pand heeft uitgevoerd?

Het gehuurde goed heeft ernstige gebreken, hoe kan u de verhuurder dwingen de gebreken te herstellen? Heeft u als huurder recht op een vermindering van de huurprijs bij een verminderd huurgenot? Wij kunnen u hierin deskundig bijstaan.

Een vaak voorkomende problematiek voor de verhuurder is de huurder die een betaalachterstand heeft en niet wil/kan betalen. Wanneer kan de huurder uit het pand worden gezet? Welke procedure dient gevolgd in geval van feitelijke bewoning of bezetting ter bede? Wat met een gekraakt onroerend goed? Wij staan u bij met raad en daad. Snelheid en efficiëntie staan bij de behandeling van dergelijke dossiers voorop.

Advocatenkantoor Joost Van Damme staat u ook bij in dossiers van pacht en pachtwetgeving. De landpacht is een specifiek huurregime dat geldt bij de huur van onroerende goederen (een perceel landbouwgrond) die door de pachter hoofdzakelijk worden gebruikt voor agrarische doeleinden. De belangen van de eigenaar en de pachter, en aldus de inzet in geval van een betwisting, zijn dikwijls groot.

Met betrekking tot pachtovereenkomsten staan wij zowel pachters als verpachters bij: U wenst als grondeigenaar uw perceel te verkopen maar het is nog bezwaard met een pachtovereenkomst. Hoe kan u een pachtovereenkomst beëindigen? Of u bent pachter en meent dat uw voorkooprecht werd miskend. Wij hebben de noodzakelijke expertise in huis om u deskundig bij te staan.