close

Mijn dossier

Hoe kunnen we helpen? custom menu custom search NL FR arrow
Mijn dossier Mijn dossier
search
custom menu
NL FR Mijn dossier Mijn dossier

Wat kost het?

Een transparante en efficiënte aanpak is onze garantie om uw dossier kostenbewust te behartigen.

Ereloon en kosten

Doorgaans is het onmogelijk in te schatten hoeveel een opdracht, tussenkomst, advies of procedure u zal kosten. Een en ander hangt af van de duur van een procedure, het aantal gepresteerde uren, de verwikkelingen tijdens een procedure, de aard en de techniciteit van een dossier.
Bij de eerste consultatie kan evenwel een voorzichtige inschatting worden gemaakt.

Om onaangename verrassingen te vermijden, worden voorschotten of provisies gevraagd, zowel bij aanvang als tijdens de behandeling van het dossier.

Tarieven

Naargelang de aard van de zaak en de specialisatie van de betrokken advocaat wordt een basis uurtarief van 125, 150 of 250 euro gehanteerd. Het tarief wordt op voorhand gecommuniceerd.
Vermelde tarieven exclusief BTW.

Het gedeelte van de erelonen en kosten dat het forfait van het K.B. d.d. 28 juni 2019 (B.S. 12 juli 2019) inzake het tarief van de tussenkomst van de rechtsbijstandverzekering overtreft, is ten laste van de cliënt.

In schade- of invorderingsdossiers kan worden overeengekomen in hoofdorde of in bijkomende orde (i.e. supplementair aan het uurtarief) een percentage van de waarde van het geschil in rekening te brengen als succesfee.

Met ondernemingen kan een forfait per dossier worden overeengekomen.

Een gerecupereerde rechtsplegingsvergoeding is steeds voor het kantoor verworven.

Kosten worden als volgt verrekend (vermelde tarieven exclusief B.T.W.):

  • vaste dossierkost (overheadkost kantoor): 75, 175 of 275 euro
  • kopie, print en email per blad: 0,5 euro
  • uitgaande brieven, per brief of fax: 13 euro
  • verplaatsingskost: 0,75 euro/km
  • aangetekende brief met ontvangstbewijs: 21 euro
  • telefonie: 2 euro per oproep
  • Gerechts- en deurwaarderskosten worden aan de werkelijke prijs verrekend.