Wettelijke vermeldingen

(Dienstenwet van 26 maart 2010)

Mr. Joost Van Damme is lid van de Orde van Advocaten bij de balie te Gent.

De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd bij Amlin Corporate Insurance (makelaar J. Van Breda Risk & Benefits, Moretuslei 297, 2140 Antwerpen) met volgende waarborg: € 1.250.000 per advocaat per schadegeval met een vrijstelling van € 2.500.
De waarborg van deze verzekeringsovereenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en onder voorbehoud van de door de overeenkomst gemaakte verduidelijkingen. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

De activiteiten van het kantoor zijn sedert 1 april 2017 ondergebracht in de B.V. ADVOCATENKANTOOR JOOST VAN DAMME, met zetel te 9070 Destelbergen aan de Zenderstraat 5 en hebbende als ondernemingsnummer (K.B.O.) 0672.379.947.

De deontologie van de advocaat kan worden geraadpleegd op de website van de Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be

Privacyverklaring – B.V. ADVOCATENKANTOOR JOOST VAN DAMME verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig onderhavige privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent het privacybeleid van B.V. ADVOCATENKANTOOR JOOST VAN DAMME kan u ons steeds mailen op volgend email-adres: joost@advocaatvandamme.be.

Verwerkingsdoeleinden – B.V. ADVOCATENKANTOOR JOOST VAN DAMME verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van cliënten voor cliëntenbeheer en met het oog op het bijstaan van haar cliënteel in de door het cliënteel aan het kantoor toevertrouwde dossiers.

Rechtsgrond van de verwerking – persoonsgegevens worden verwerkt op grond van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens van personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt plaatsvindt, wordt overeenkomstig artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming om de expliciete toestemming van de ouder of de voogd gevraagd en heeft de cliënt steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Bewaarperiode – de persoonsgegevens verwerkt voor cliëntenbeheer zullen gedurende de wettelijk bepaalde termijn worden bewaard.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens – op grond van 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de cliënt te allen tijde recht op inzage van zijn / haar persoonsgegevens en kan hij / zij deze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, kan hij / zij de persoonsgegevens laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking ervan. Daarenboven heeft de cliënt het recht een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn / haar persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere onderneming.

Direct marketing – de cliënt heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn / haar persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht – de cliënt heeft het recht een klacht in te dienen bij de nationale Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

COOKIE INFORMATIE

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.
Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

NOODZAKELIJKE COOKIES

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
CookieConsent advocaatvandamme.be
examenbetwisting.eu
onderwijsevaluatie.be
onderwijstucht.be
Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 100 dagen HTTP Cookie
 has_js advocaatvandamme.be
examenbetwisting.eu
onderwijsevaluatie.be
onderwijstucht.be
Registreert of de gebruiker JavaScript in de browser heeft geactiveerd of niet. Sessie HTTP Cookie

COOKIES VOOR STATISTIEKEN

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
_ga advocaatvandamme.be
examenbetwisting.eu
onderwijsevaluatie.be
onderwijstucht.be
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar HTTP Cookie
_gat advocaatvandamme.be
examenbetwisting.eu
onderwijsevaluatie.be
onderwijstucht.be
Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen 1 dag HTTP Cookie
_gid advocaatvandamme.be
examenbetwisting.eu
onderwijsevaluatie.be
onderwijstucht.be
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag HTTP Cookie
collect google-analytics.com Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. Sessie Pixel Tracker