close

Mijn dossier

Hoe kunnen we helpen? custom menu custom search NL FR arrow
Mijn dossier Mijn dossier
search
custom menu
NL FR Mijn dossier Mijn dossier

Vastgoedrecht

Ruime expertise in zaken- en goederenrechtelijke geschillen
Advocaat Joost Van Damme legt u in een notendop de inhoud en kernpunten van vastgoedrecht uit, klik hierboven om de video te starten.
close button

Zowel particuliere (ver)huurders, (mede)eigenaars en (ver)kopers als professionelen (bouwpromotoren, architecten, makelaars, bouwheren, aannemers, fabrikanten en projectontwikkelaars) komen op dagelijkse basis in aanraking met allerlei uiteenlopende vastgoedtransacties.

Het toenemen van formaliteiten en verplichtingen die bij deze transacties komen kijken is een realiteit waaraan heden ten dage niet meer is te ontkomen.

Advocatenkantoor Van Damme heeft een bijzondere expertise in het zaken- en goederenrecht en staat zowel vastgoedprofessionals als particulieren bij in alle denkbare vastgoedgerelateerde kwesties.

Stoot u bij het aankopen van een nieuwe woning op een verborgen gebrek? Is er schade aan uw woning ontstaan door werken die werden uitgevoerd aan de woning naast u? Wenst u komaf te maken met de aanslepende betwistingen met uw (ver)huurder? Wordt u als aannemer of leverancier geconfronteerd met een aansprakelijkheidsvordering van uw bouwheer? Ondervindt u schade aan uw woning na het verhuren ervan? Bent u het slachtoffer van ernstige burenhinder en weet u niet welke stappen te ondernemen om aan de hinder een einde te stellen?

In Advocatenkantoor Van Damme vindt u een betrouwbare partner die u met raad en daad bijstaat doorheen de volledige procedure om uw rechten te vrijwaren.

Het kantoor heeft een bijzondere expertise inzake erfdienstbaarheden (o.a. recht van uitweg en recht van doorgang), opstalrecht, vruchtgebruik, buurtwegen, afpalingen (bepaling van perceelsgrenzen), mandeligheid (gemene gracht en gemene muur), eigendomsdicussies en bezitsvorderingen, miskenning van de wettelijke reglementering inzake lichten en zichten en de wettelijk in acht te nemen afstanden t.a.v. de perceelsgrens, (appartements)mede-eigendom en onteigening.

Indien mogelijk, zal het kantoor steeds een bemiddelende oplossing nastreven en pas naderhand, wanneer zulks toch niet mogelijk blijkt te zijn, de procedure aanvatten.

In zakenrechtelijke geschillen doen wij  waar nodig een voorafgaand titelonderzoek (nazicht titel van verkrijging en plannen, opzoekingen bij het kadaster, registratie- en hypotheekkantoor (thans diensten patrimoniumdocumentatie en rechtszekerheid), nazichten rijksarchief en private archieven) en staan wij u bij in de meest complexe juridische procedures en gerechtelijke expertises (gerechtelijk deskundigenonderzoek).