close

Mijn dossier

Ondernemer
Hoe kunnen we helpen? custom menu custom search NL FR arrow
Mijn dossier Mijn dossier
search
custom menu
NL FR Mijn dossier Mijn dossier

Aannemingsrecht

Meerdere partijen, met elk hun verantwoordelijkheid
Advocaat Céline Peire legt u in een notendop de inhoud en kernpunten van aannemingssrecht uit, klik hierboven om de video te starten.
close button

Het kantoor telt onder haar cliënteel tal van zelfstandige aannemers, architecten, middelgrote aannemingsbedrijven en enkele grote gespecialiseerde aannemers op de internationale markt. Wij treden daarbij in aannemingsdossiers ook op voor (particuliere) bouwheren.

In elke stand van een aannemingsdossier kan een probleem opduiken dat een gespecialiseerd advies of tussenkomst vereist. Wij hebben desbetreffend een ruime ervaring met gerechtelijke expertises en bijstand bij minnelijke opleveringen die ingevolge technische opmerkingen geblokkeerd dreigen te raken.

Er is de voortdurend veranderende regelgeving die de bouwsector steeds meer onderwerpt aan dwingende regelgeving. Denk hierbij aan de Woningbouwwet (Wet Breyne) die minutieus de regelgeving m.b.t. sleutel-op-de-deur woningen regelt.

Ook aan (onder)aannemers, architecten en stabiliteitsingenieurs dringen zich steeds meer verplichtingen op. De Wet Peeters-Borsus voorziet in het verplicht afsluiten van een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor een periode van 10 jaar bij het uitvoeren van werken die raken aan de stabiliteit, soliditeit en waterdichtheid.

Dient u als aannemer voormelde verplichte verzekering af te sluiten? Wat kan u als bouwheer ondernemen indien de aannemer weigert het verzekeringsattest voor te leggen?

In het geval uw onderneming actief is in de bouwsector dient u met verschillende partijen samen te werken: opdrachtgevers en/of bouwheren, aannemers, architecten, ingenieurs, … Elk van deze partijen kent haar specifieke eigen aansprakelijkheid (doorgaans deels contractueel en deels wettelijk geregeld).

Uit voormelde samenwerkingen ontstaan vaak juridische geschillen: de aannemer voert de werken niet uit volgens de regels van de kunst en het goed vakmanschap; bvb. de bouwheer weigert tot betaling van de uitgevoerde werken over te gaan; de door de aannemer gevraagde prijs stemt niet overeen met de offerte; de werken lopen vertraging op; u bent het als bouwheer niet eens met het uitgevoerde meer- of minderwerk of wenst de legitimiteit van een prijsherzieningsclausule te laten onderzoeken.

Welke rechten en plichten heeft u tegenover deze partijen? Wie kan aansprakelijk worden gesteld ingeval schade ontstaat door wanprestatie of fout? Op deze en andere vragen kan advocatenkantoor Van Damme u gedegen adviseren en bijstaan.

Geregeld wordt op ons beroep gedaan in het kader van de aflevering van stedenbouwkundige vergunningen (thans omgevingsvergunning). U wenst op te komen tegen een aan de buur verleende vergunning of wenst als vergunningaanvrager beroep aan te tekenen tegen de weigeringsbeslissing van het College van Burgemeester en Schepenen; wij adviseren en staan u ondermeer bij in de procedure voor de Bestendige Deputatie alsook voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen (en de Raad van State).

Onze ruime ervaring in het zaken- en vastgoedrecht (erfdienstbaarheden, muurgemeenheden, eigendomsrecht, afbakening perceelsgrenzen, edm.) is daarbij een extra troef.