close

Mijn dossier

Particulier
Hoe kunnen we helpen? custom menu custom search NL FR arrow
Mijn dossier Mijn dossier
search
custom menu
NL FR Mijn dossier Mijn dossier

Contractenrecht

Tot in de puntjes,
en de komma's geregeld.
Advocaat Joost Van Damme legt u in een notendop de inhoud en kernpunten van contractenrecht uit, klik hierboven om de video te starten.
close button

Dagelijks komen zowel ondernemingen als particulieren in aanraking met de totstandkoming van overeenkomsten of contracten.

Advocatenkantoor Joost Van Damme adviseert, staat in voor het ontwerp van een breed spectrum aan overeenkomsten, en komt ook tussen wanneer de uitvoering van deze overeenkomsten in het gedrang dreigt te komen. Raadpleeg ons o.a. voor het opstellen en navolgen van volgende overeenkomsten en contracten:

 • Koop- verkoopovereenkomst
  (aankoop woning, terreinen of bedrijfsgebouw, consumentenkoop,…)
 • Huurovereenkomst (woninghuur, handelshuur, pop-uphuur, overeenkomsten op afstand,…)
 • Aannemingsovereenkomst
 • Kredietovereenkomst
 • Lastgevingsovereenkomst
 • Pachtovereenkomst
 • Jachtrechtovereenkomst
 • Dadingsovereenkomst
 • Leasingsovereenkomst
 • Beëindiging van arbeidsovereenkomsten
  (ontslag om dringende reden, minnelijke beëindiging van de overeenkomst, beëindiging van een arbeidsovereenkomst in onderwijszaken na het hebben doorlopen van een tuchtprocedure of evaluatieprocedure)
 • Handelsagentuur
 • Concessie (alleenverkoop)

U staat op het punt een huis te kopen, een woning of bedrijfsruimte te (ver)huren, uw diensten als zelfstandige aan een onderneming aan te bieden of misschien zet u wel de stap om zelf een onderneming op te richten?

Uw onderneming wenst een audit van uw algemene (verkoops- of aannemings)voorwaarden, standaardcontracten, een dringend nazicht van een contract dat uw contactpartij met u wenst te sluiten of de redactie van een overeenkomst op maat voor een specifiek project?

Het afsluiten van een overeenkomst brengt heel wat vragen met zich mee. Het advies en de bijstand van een advocaat is onontbeerlijk bij de totstandkoming (het begeleiden van onderhandelingen en de opvolging van een correcte invulling van de precontractuele informatieplicht), de uitvoering (sanctionering van een contractuele wanprestatie) en (eenzijdige, buitengerechtelijke of gerechtelijke) beëindiging van de overeenkomst. Onze focus ligt hierbij altijd op het vermijden van geschillen en procedures.

Tal van problemen kunnen zich na totstandkoming van de overeenkomst stellen: een contractuele wanprestatie (contractbreuk), (pre)contractuele aansprakelijkheid, wilsgebreken (dwaling, bedrog, …), verborgen gebreken, …

Doen er zich problemen voor na het afsluiten van een overeenkomst en is een procedure onafwendbaar, dan vindt u in advocatenkantoor Van Damme steeds een betrouwbare en efficiënte partner die vanuit een brede ervaring met procedures de risico’s en valkuilen correct weet in te schatten. Kortom, wij zorgen ervoor dat u in geval van een geschil de beste bijstand geniet.