close

Mijn dossier

Ondernemer
Hoe kunnen we helpen? custom menu custom search NL FR arrow
Mijn dossier Mijn dossier
search
custom menu
NL FR Mijn dossier Mijn dossier

Strafrecht

Wij verlenen op een discrete wijze advies, bijstand en verdediging
Advocaat Joost Van Damme legt u in een notendop de inhoud en kernpunten van strafrecht uit, klik hierboven om de video te starten.
close button

Wordt u verdacht van een misdrijf of bent u slachtoffer van een misdrijf? U kreeg een uitnodiging voor een politioneel verhoor of u werd gedagvaard om te verschijnen voor de Correctionele Rechtbank?

Een advocaat kan tijdens een opsporingsonderzoek en tijdens een gerechtelijk onderzoek d.m.v. juridische stappen en tussenkomsten het onderzoek mee aansturen. Wij verlenen op een discrete wijze advies, bijstand en verdediging aan zowel particulieren als ondernemingen, en aan zowel slachtoffers als verdachten/inverdenkinggestelden en beklaagden.

Zowel tijdens de onderzoeksfase (opsporings- of gerechtelijk onderzoek) als tijdens de gerechtelijke procedure voor de Raadkamer, de Kamer van Inbeschuldigingstelling, de Correctionele Rechtbanken en het Hof van Beroep staan wij u bij en dit in zaken van algemeen strafrecht (slagen en verwondingen, drugsmisdrijven, zedendelicten, belaging, etc.), financieel en economisch strafrecht (fraude, oplichting, misbruik van vennootschapsgoederen, misbruik van vertrouwen, etc.) als in zaken van sociaal strafrecht.

Het kantoor heeft een bijzondere expertise in volgende takken van het bijzonder strafrecht:

De bijstand van een advocaat is cruciaal voor de behartiging van uw belangen en de vrijwaring van uw rechten. De tussenkomsten van het kantoor strekken zich uit tot:

 • de bijstand voor en tijdens het verhoor door de politie of onderzoeksrechter (Salduz);
 • het voorbereiden en neerleggen van een klacht met burgerlijke partijstelling in handen van de onderzoeksrechter;
 • inzage van het strafdossier;
 • de opvolging van het opsporings- of gerechtelijk onderzoek (art. 61ter);
 • het neerleggen van een verzoek tot opheffing van een onderzoeksmaatregel (art. 61quater);
 • het voorbereiden en neerleggen van een verzoek tot aanvullend onderzoek (art. 61quinquies);
 • tussenkomsten in het kader van de (handhaving van de) voorlopige hechtenis;
 • het toewerken naar een afsluiting van het strafdossier mits betaling van een transactionele som (minnelijke schikking);
 • het bekomen van schadevergoeding voor het slachtoffer van een misdrijf;
 • het voeren van een cassatieprocedure;
 • de vertegenwoordiging voor de onderzoeksgerechten en correctionele kamers van hoven en rechtbanken;
 • het formuleren van een aanvraag bij het fonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden;
 • de opvolging van de strafuitvoering;

Als houder van het getuigschrift bijzondere opleiding Cassatie in strafzaken staat Mr. Joost Van Damme u bij in de procedure voor het Hof van Cassatie. Die bijstand vangt aan met de juridische analyse van het vonnis of arrest van de beroepsrechters en het ontwikkelen van ontvankelijke cassatiemiddelen, gegrond op een miskenning van de wet, supranationale normen en van de op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereisten (hierin begrepen hetgeen gemeenzaam wordt benoemd als zgh. ‘procedurefouten’). Het betreft een uitzonderlijke juridische techniek waarin wij zijn beslagen.

Indien uit het onderzoek van de zaak blijkt dat op ontvankelijke wijze cassatie-kritiek op het te beroepen vonnis of arrest kan worden geformuleerd, wordt binnen de 15 dagen na de te bestrijden uitspraak ter griffie van het beroepsgerecht een verklaring van cassatieberoep afgelegd. Die verklaring kan enkel worden afgelegd door een advocaat bij het Hof van Cassatie of door een advocaat die houder is van het getuigschrift cassatie in strafzaken. Binnen de 2 maand na het aantekenen van de cassatievoorziening wordt een door onze zorgen voorbereide memorie tot staving neergelegd ter griffie van het Hof waarin de middelen tot cassatie worden geformuleerd en toegelicht.