close

Mijn dossier

Particulier
Hoe kunnen we helpen? custom menu custom search NL FR arrow
Mijn dossier Mijn dossier
search
custom menu
NL FR Mijn dossier Mijn dossier

Verkeersrecht

Deskundige bijstand in verkeersrechtelijke kwesties
Advocaat Joost Van Damme legt u in een notendop de inhoud en kernpunten van verkeersrecht uit, klik hierboven om de video te starten.
close button

Bent u het slachtoffer van een verkeersongeval of werd u gedagvaard voor de Politierechtbank om zich te verantwoorden voor een verkeersinbreuk? Nodigt uw verzekeraar u uit het advies in te winnen van een advocaat om de geleden schade te recupereren of om uw aansprakelijkheid te betwisten? Wilt u bijstand tijdens een verhoor bij de politie (Salduz)?

De bijstand omvat onder meer volgende gevallen: alcoholintoxicatie, dronkenschap, verdovende middelen, snelheidsovertredingen, sturen spijts verval, sturen zonder verzekering of keuringsbewijs, vluchtmisdrijf, etc.

Wij verlenen juridisch advies, bijstand en verdediging van uw belangen voor de Politierechtbank en de Correctionele Rechtbank, al dan niet gedekt door uw verzekeringspolis rechtsbijstand.

Maak ons bij de eerste raadpleging het polisnummer en de contactgegevens van  uw rechtsbijstandverzekeraar of makelaar over. Wij melden het dossier zelf bij de verzekeraar aan.

Als houder van het getuigschrift bijzondere opleiding Cassatie in strafzaken, staat advocaat Joost Van Damme u ook in verkeerszaken bij in de procedure voor het Hof van Cassatie.

Die bijstand vangt aan met de juridische analyse van het vonnis of arrest van de beroepsrechters en het ontwikkelen van ontvankelijke cassatiemiddelen, gegrond op een miskenning van de wet, supranationale normen en van de op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereisten (hierin begrepen hetgeen gemeenzaam wordt benoemd als zgh. ‘procedurefouten’).

Het betreft een uitzonderlijke juridische techniek waarin wij zijn beslagen. Indien uit het onderzoek van de zaak blijkt dat op ontvankelijke wijze cassatie-kritiek op het te beroepen vonnis of arrest kan worden geformuleerd, wordt binnen de 15 dagen na de te bestrijden uitspraak ter griffie van het beroepsgerecht een verklaring van cassatieberoep afgelegd. Die verklaring kan enkel worden afgelegd door een advocaat bij het Hof van Cassatie of door een advocaat die houder is van het getuigschrift cassatie in strafzaken.

Binnen de 2 maand na het aantekenen van de cassatievoorziening wordt een door onze zorgen voorbereide memorie tot staving neergelegd ter griffie van het Hof waarin de middelen tot cassatie worden geformuleerd en toegelicht.