close

Mijn dossier

Ondernemer
Hoe kunnen we helpen? custom menu custom search NL FR arrow
Mijn dossier Mijn dossier
search
custom menu
NL FR Mijn dossier Mijn dossier

Factuurinvordering

Wat kan u doen als een klant uw facturen niet betaalt?
Advocaat Joost Van Damme legt u in een notendop de inhoud en kernpunten van factuurinvorderingen uit, klik hierboven om de video te starten.
close button

Wat kunt u doen als een klant uw facturen niet betaalt?

Het is cruciaal om voorafgaandelijk aan de contractsluiting duidelijke afspraken met de klant te maken, onder meer door middel van het opeisbaar stellen van voorschotten alsook heldere en juridisch sluitende algemene voorwaarden.

Wij staan ondernemingen bij in de redactie en optimalisatie van hun algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden en in de meest aangewezen procedure om in geval van aanhoudende betalingsweigering zo snel en efficiënt mogelijk de opeisbare factuurschuld te innen.

Factuurbetwistingen vakkundig uiteenzetten of weerleggen is met het oog op een succesvolle uitkomst van een gerechtelijke procedure noodzakelijk. Wij streven naar oplossingen, waarschuwen voor gevaren en zien de opportuniteiten.

Een correcte opvolging van uw invorderingen is daarbij cruciaal. Is de betalingstermijn verstreken en werd er niet betaald? Dan stuurt u best een eerste aanmaning. Wanneer een klant na herhaalde aanmaningen alsnog nalaat om zijn schuld te voldoen, zal u juridische stappen dienen te ondernemen.

Voor de invordering van uw onbetaalde facturen of factuurbetwistingen heeft u aan ons een betrouwbare partner. Onze ruime ervaring in het handels-en ondernemingsrecht is daar niet vreemd aan.

Waar nodig worden bewarende maatregelen genomen, opdat uw schuldvordering of onderpand niet verloren dreigt te gaan.

In invorderingsdossiers kan worden overeengekomen in hoofdorde of in bijkomende orde (i.e. supplementair aan het uurtarief) een percentage van de waarde van het geschil in rekening te brengen als succesfee of er kan een forfait per dossier worden overeengekomen.