close

Mijn dossier

Hoe kunnen we helpen? custom menu custom search NL FR arrow
Mijn dossier Mijn dossier
search
custom menu
NL FR Mijn dossier Mijn dossier

Jacht en Wapens

Uitzonderlijke ervaring in dit zeer specifieke rechtsgebied
Advocaat Joost Van Damme legt u in een notendop de inhoud en kernpunten van jacht en wapens uit, klik hierboven om de video te starten.
close button

Art. 13 van het Jachtdecreet stipuleert dat niet met het geweer kan worden gejaagd dan middels een jachtverlof: “Wie met een geweer jaagt, moet het jachtverlof bij zich dragen”.

Dit jachtverlof is doorgaans ook de titel om lange vuurwapens voor de jacht voorhanden te mogen hebben, cf. art. 12, 1° Wapenwet: “Artikel 11 is niet van toepassing op : 1° houders van een jachtverlof, die lange wapens daar toegelaten waar het jachtverlof geldig is, evenals de daarbij horende munitie mogen voorhanden hebben, op voorwaarde dat hun strafrechtelijke antecedenten, hun kennis van de wapenwetgeving en hun geschiktheid op praktisch en medisch vlak om veilig een vuurwapen te hanteren zonder gevaar voor henzelf of voor anderen vooraf zijn nagegaan”.

Het kantoor komt zeer regelmatig met succes tussen bij problemen inzake de aflevering van jachtverloven en de intrekking of schorsing van wapenvergunningen.

De jacht in Vlaanderen wordt gereguleerd door het Jachtdecreet van 10 juli 1991, enkele overgebleven bepalingen van de Jachtwet van 28 februari 1882 en door tal van uitvoeringsbesluiten, zoals het Jachtopeningsbesluit van 28 juni 2013, het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014, het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014, het Soortenschadebesluit van 3 juli 2009 en het Soortenbesluit d.d. 3 juli 2009. Daarnaast is er een ruime casuïstiek inzake wie houder is van het jachtrecht op een bepaald perceel.

Advocatenkantoor Van Damme kent de materie, adviseert en staat jachtrechthouders als eiser of als verweerder bij in gerechtelijke procedures. Het kantoor komt waar nuttig tussen bij de diensten van de arrondissementscommissaris, de gouverneur, de bevoegde minister, de federale wapendienst, het ANB (Agentschap voor Natuur en Bos), de Vlaamse schietsportkoepel en maakt waar nodig een annulatieberoep bij de Raad van State aanhangig.

Mr. Van Damme kent het jachtrecht en de wapenwet in al hun facetten en kan u met kennis van zaken bijstaan en adviseren. U vindt in ons kantoor een geëngageerd en juridisch geschoolde partner in een materie die in onze samenleving (ten onrechte) steeds vaker op weerstand stuit.

Ook voor de strafrechtelijke verdediging recht doend op de uitoefening van de strafvordering uit hoofde van jachtmisdrijven en inbreuken op de wapenwet voor de correctionele kamers van de hoven en rechtbanken, bent u bij ons aan het juiste adres.

Het kantoor heeft jarenlange ervaring in dit rechtsgebied en is uw gedreven partner om uw jachtrechten af te dwingen en een niet-verleende of ingetrokken vergunning alsnog te bekomen.