close

Mijn dossier

Particulier
Hoe kunnen we helpen? custom menu custom search NL FR arrow
Mijn dossier Mijn dossier
search
custom menu
NL FR Mijn dossier Mijn dossier

Nalatenschappen

Vereffening-verdeling na het openvallen van een nalatenschap
Advocaat Céline Peire legt u in een notendop de inhoud en kernpunten van nalatenschappen uit, klik hierboven om de video te starten.
close button

In het leven is het onafwendbaar dat op een gegeven moment een dierbare overlijdt. Onvermijdelijk dient de nalatenschap vereffend-verdeeld.

Een intense periode nu tussen erfgenamen (helaas al te) vaak conflicten ontstaan omtrent de wijze waarop de nalatenschap dient vereffend. In voormelde conflictueuze situatie is de bijstand van een gespecialiseerd advocaat onmisbaar.

Zowel voor procedures van gerechtelijke vereffening-verdeling (op dagvaarding, met aanstelling van een notaris door de rechtbank) als voor advies en bijstand bij minnelijke vereffening-verdelingen, kunt u bij ons terecht.

Bij het overlijden komt de nalatenschap open te vallen, waarna verdere stappen door de erfgenamen dienen ondernomen (het aanvatten van de formaliteiten voor de aangifte van nalatenschap en het maken van de keuze de nalatenschap te aanvaarden, te verwerpen of te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving).

Een conflict tussen de erfgenamen na het openvallen van de nalatenschap komt vaak voor: een onjuiste samenstelling of waardering van het actief, betwisting omtrent de omvang van de nalatenschap, een conflict over eerder gedane schenkingen aan één of meerdere specifieke erfgenamen, het verborgen houden van goederen, overschrijding van het beschikbaar deel, etc. Hangende de procedure van vereffening-verdeling kan een conflict ontstaan met de notaris-vereffenaar.

Overschrijding van het beschikbaar deel (omdat bijvoorbeeld bij leven van de decujus al meer is toebedeeld d.m.v. schenkingen en/of door oneigenlijke of vermomde schenking) geeft aanleiding tot inbreng en inkorting.

In het geval een testament werd opgesteld, kan onduidelijkheid bestaan over de geldigheid of uitlegging ervan. Een testament kan nooit afbreuk doen aan het voorbehouden erfdeel (de wettelijke reserve) van de reservataire erfgenamen. Advocatenkantoor Van Damme heeft ruime ervaring in de materie en begeleidt u doorheen de volledige procedure van minnelijke of gerechtelijke vereffening-verdeling.