close

Mijn dossier

Onderwijsinstelling
Hoe kunnen we helpen? custom menu custom search NL FR arrow
Mijn dossier Mijn dossier
search
custom menu
NL FR Mijn dossier Mijn dossier

Tuchtrecht

Discrete rechtsbescherming bij tuchtrechtelijke vervolging
Advocaat Joost Van Damme legt u in een notendop de inhoud en kernpunten van tuchtrecht uit, klik hierboven om de video te starten.
close button

Verschillende beroepsbeoefenaars zijn onderworpen aan een deontologie of gelijkaardig normenkader die de uitoefening van het beroep reguleren en dus aanleiding kunnen geven tot de uitoefening van tuchtmacht (tuchtrechtelijke vervolging).

Denk hierbij o.a. aan advocaten, onderwijzend en administratief personeel, ambtenaren, architecten, notarissen, accountants, bedrijfsjuristen en vastgoedmakelaars.

Wanneer deontologische regels niet worden nageleefd riskeren deze beroepsbeoefenaars het voorwerp te worden van een tuchtonderzoek en navolgende procedure met uitoefening van de tuchtvordering. Daarbij kan de tuchtoverheid na tuchtonderzoek een tuchtcollege vatten dat allerlei tuchtmaatregelen kan opleggen, zoals een waarschuwing, een berisping, afhouding van wedde, een schorsing en zelfs het verbod om het beroep uit te oefenen (schrapping, ontslag of afzetting).

Tuchtrecht in het onderwijs is de absolute specialiteit van het kantoor.

Daarin staan wij zowel schoolbesturen als personeelsleden bij. Wij begeleiden schoolbesturen en tuchtoverheden in het tuchtonderzoek, bij de samenstelling van het tuchtdossier en bij het tuchtverhoor van het betrokken personeelslid. Waar nodig wordt de tuchtoverheid begeleid bij de totstandkoming en de redactie van de tuchtbeslissing.

Het kantoor staat de tuchtoverheid en het (school)bestuur bij in de gebeurlijke beroepsprocedure die op de betekening van de tuchtbeslissing volgt, staat in voor de redactie van stavende nota’s ten behoeve van de externe beroepsinstantie (Kamer van Beroep) en verzorgt de pleidooien.

Ook advocaten vinden sedert jaren in het kantoor een vaste partner voor de bijstand in tuchtonderzoeken en voor de verdediging voor de tuchtraden.

Om geen onnodige imagoschade op te lopen, is discretie van fundamenteel belang. Advocatenkantoor Van Damme staat u met kennis van zaken bij wanneer u rechtsbescherming zoekt in het kader van tuchtprocedures en behandelt uw zaak in alle discretie.

Het kantoor heeft een ruime ervaring opgebouwd in het tuchtcontentieux en komt tussen bij de diverse tuchtraden in de schoot van de ordes en beroepsverenigingen van de gereglementeerde beroepen (orde van advocaten, orde van architecten, instituut voor belastingadviseurs en accountants, etc.). Bovendien adviseren wij beroepsbeoefenaars in het kader van hun professionele aansprakelijkheid.