close

Mijn dossier

Hoe kunnen we helpen? custom menu custom search NL FR arrow
Mijn dossier Mijn dossier
search
custom menu
NL FR Mijn dossier Mijn dossier
Blog Akten
29/04/22

Zorgvuldigheidsplicht notaris

Scherp gesteld

Zorgvuldigheidsplicht notaris scherp gesteld

In een arrest van 6 september 2018 stelt het Hof van Beroep te Gent de aansprakelijkheid van de notaris inzake zijn informatie- en raadgevingsplicht en de (daaraan voorafgaande) onderzoeksverplichting in het kader van het verlijden van de authentieke akte scherp.

Hier gaan de voornaamste overwegingen van het Hof:

De navolgende rol van de notaris, belast met het verlijden van de notariële akte, is niet beperkt tot het louter verlenen van authenticiteit aan wat door de betrokkenen is overeengekomen bij die onderhandse akte (…). Zijn opdracht bestaat er precies in om die tussen partijen bestaande overeenkomst klaar en duidelijk om te zetten in een geschrift dat authentieke bewijswaarde heeft (…). Dit impliceert dat notaris X als instrumenterende notaris in de notariële akte een aangepast zakenrechtelijk statuut inlast voor het met het pand verkochte dakterras op de eerste verdieping van het aanpalende pand, zoals de contractspartijen beogen (…).

De fout van de notaris staat dan ook vast: hij handelt bij het verlijden van de notariële akte van 5 juli 2005 niet als een normale, redelijke en behoedzame notaris, maar miskent zijn wettelijke informatie- en raadgevingsplicht en de (daaraan voorafgaande) onderzoeksverplichting (art. 9 § 1, 3 Organieke Wet Notariaat). De notaris die een verkoopakte verlijdt, is ten aanzien van de partijen tot grote zorgvuldigheid en uiterste nauwlettendheid gehouden, zodat aan hen een onberispelijk authentiek bewijsstuk van de rechtshandeling wordt bezorgd. Daaraan is hier niet voldaan (Hof van Beroep Gent 6 september 2018, 2017/AR/468).