close

Mijn dossier

Hoe kunnen we helpen? custom menu custom search NL FR arrow
Mijn dossier Mijn dossier
search
custom menu
NL FR Mijn dossier Mijn dossier
Blog School 02
22/03/22

Gebrekkig functioneren als tuchtinbreuk

Erkend door de Kamer van Beroep

Kamer van Beroep voor het vrij gesubsidieerd onderwijs erkent persisterend gebrekkig functioneren als tuchtinbreuk

Mr. Joost Van Damme stond een schoolbestuur bij dat geconfronteerd werd met aanhoudend slecht functioneren van een personeelslid. I.p.v. de gangbare procedure van de evaluatie te volgen werd geopteerd een tuchtonderzoek te voeren en de tuchtvordering lastens het personeelslid uit te oefenen (contentieux tucht).

De Kamer van Beroep stelde rechtdoend op het beroep van het personeelslid na een opgelegd ontslag vast dat voor verschillende tenlasteleggingen, in het bijzonder die van het duidelijk tekortschietend evaluatiegedrag en van de weigering om daar inzage in te geven, sprake is van recidive. De Kamer oordeelt het in die omstandigheden en in het licht van het geheel van de vastgestelde feiten niet onredelijk te vinden dat het schoolbestuur niet wenst in te gaan op het voorstel van het personeelslid) om haar alsnog een kans te geven. De beslissing om de tuchtmaatregel van het ontslag op te leggen acht de kamer naar recht en redelijkheid verantwoord (Kamer van Beroep voor het gesubsidieerd vrij onderwijs 10 december 2014, 2014/18).

In een navolgende door het personeelslid bij de Arbeidsrechtbank aanhangig gemaakte procedure werd geoordeeld dat het ontslag recht- en regelmatig was opgelegd.