close

Mijn dossier

Hoe kunnen we helpen? custom menu custom search NL FR arrow
Mijn dossier Mijn dossier
search
custom menu
NL FR Mijn dossier Mijn dossier
Blog Banner Joost
22/03/22

Ontslag na verhuis

Werken tijdens arbeidsongeschiktheid

Ontslag na verhuis tijdens periode van arbeidsongeschiktheid

Een werknemer van een industriële verhuisfirma werkte tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid mee aan de verhuis van een familielid. Aan de werknemer werd het ontslag om dringende redenen aangezegd. De Arbeidsrechtbank besliste in het voordeel van de werkgever, die door ons kantoor werd bijgestaan, en bevestigde de recht- en regelmatigheid van het ontslag.

Dat eiser een arbeidsongeval opliep waarbij hij sedert 3 februari 2016 tot en met 16 oktober 2016 volledig arbeidsongeschikt werd bevonden door de arbeidsongevallenverzekeraar (…). Volop tijdens voornoemde arbeidsongeschiktheid, huurt eiser een vrachtwagen. Eiser stelt dat hij die dag als chauffeur van voornoemde verhuiswagen een familielid hielp verhuizen wat volgens hem niet als fout kan worden beschouwd nu zijn behandelend arts hem vooraf zou verzekerd hebben dat dergelijke activiteit zijn genezingsproces niet zou belemmeren (…). Dat dergelijke activiteit niet lichter is dan en analoog is aan de bedongen arbeid en aldus afbreuk doet aan de waarachtigheid van de verdere arbeidsongeschiktheid van eiser.

Dat de aard en duur van voormelde activiteit minstens van aard is het risico van de verlenging van de periode van arbeidsongeschiktheid van eiser te verhogen en het tegendeel door eiser niet wordt bewezen. Dat eiser een bewuste fout heeft gepleegd die getuigt van een aan opzet grenzende nalatigheid of een totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin door dergelijke activiteit heimelijk te verrichten tijdens zijn arbeidsongeschiktheid dwz. zonder vooraf verweerster hiervan te verwittigen en zonder vooraf in het bezit te zijn gesteld van een onafhankelijke medische vaststelling dat dergelijke activiteit zijn genezingsproces niet in gevaar zou brengen of niet zou kunnen vertragen (…). Het ontslag om dringende reden was derhalve naar het oordeel van deze rechtbank volkomen rechtmatig (Arbeidsrechtbank Gent afdeling Dendermonde 29 augustus 2018, 17/907/A).